Gå til innholdet

Logg inn

Driftsmeldinger

Normaldrift
Ingen kjente feil. 

 

 

 

Historiske feilmeldinger 
 
11.11.22 kl.14.49
Omfang: Easee ladestasjoner
Meldt feil: Mistet kontakten
med ladestasjonene
Årsak: Feil i kommunikasjonen
mellom PlugPay og Easee
Status: 11.11.22 kl.16.23 Løst

10.11.22 kl.19.48
Omfang: Easee ladestasjoner
Meldt feil: Mistet kontakten
med ladestasjonene
Årsak: Feil i kommunikasjonen
mellom PlugPay og Easee
Status: 11.11.22 kl.0011 Løst

21.09.22 kl.13.57
Omfang: Easee Ladestasjoner
Meldt feil: Ustabile Easee ladere
Årsak: Feil hos Easee
Status: 21.09.22 kl.21.07 Løst

21.09.22 kl.10:37
Omfang: Alle ladestasjoner
Meldt feil: Ustabile ladestasjoner
Status: Rettet 21.09.22 14:28
Flyttet Easee-ladere
til egen server.
Andre fabrikater fungerer
som de skal.

19.08.22 kl.08.45
Omfang: Easee lader
Meldt feil: Driftsforstyrrelse
Årsak: Feil hos Easee
Status: Rettet 19.08.22 kl.12.05

12.05.22 kl.13.52
Omfang: En andel Easee ladere 
Meldt feil: Utilgjengelige ladere
Årsak: Restart server
Status: Rettet 12.05.22 kl 14.58

 09.04.22 kl.10.22
Omfang: Parring med Easee-anlegg

Meldt feil:
Problemer med å parre
Easee-anlegg med PlugPay
Årsak: Feil i Easee Cloud & API
Status: Rettet 21.04.2022 kl 12.44


l2
.12.21 kl.09.51
 Omfang: Easee ladestasjoner
Meldt feil: Ustabil tjeneste ifb.
med start av drop-in økter.
Ustabil tjeneste ifb. med
automatisk start av ladeøkter
(lade uten brikke funksjon)
Årsak: Feil i PlugPay-programvaren
Status: Kl. 20.18 Rettet

19.11.21 kl. 15.26
 Meldt feil: Problemer med PlugPay.no 
gjør det vanskelig å starte
Offentlige PlugPay-ladere
 Årsak: Feil hos vår leverandør 
av skytjeneste.
 Status: Kl. 22.37 Rettet 
 
19.11.21 kl. 10.27
Meldt feil: Problemer med start av
Zaptec-ladere.
Årsak: Feil hos vår leverandør av
skytjeneste.
 Status: Kl. 22.37 Rettet