Gå til innholdet

Logg inn

Driftsmeldinger

Normaldrift, ingen kjente feil
 


Historiske feilmeldinger


 02.12.21 kl. 09.51
Omfang:
Easee ladestasjoner
Meldt feil: Ustabil tjeneste ifb.
med start av drop-in økter.
Ustabil tjeneste ifb. med
automatisk start av ladeøkter
(lade uten brikke funksjon)
Årsak: Feil i PlugPay-programvaren
Status: Kl. 20.18 Rettet

19.11.21 kl. 15.26
 Meldt feil: Problemer med PlugPay.no 
gjør det vanskelig å starte
Offentlige PlugPay-ladere
 Årsak: Feil hos vår leverandør 
av skytjeneste.
 Status: Kl. 22.37 Rettet 
 

19.11.21 kl. 10.27
Meldt feil: Problemer med start av
Zaptec-ladere.
Årsak: Feil hos vår leverandør av
skytjeneste.
 Status: Kl. 22.37 Rettet


04.11.21 kl. 13.39 
Meldt feil: Problemer med start av 
Zaptec-ladere. 

Årsak: Feil hos vår leverandør
av skytjeneste. 
Status: Kl.1827 Rettet