Gå til innholdet

Logg inn

 

PRESSEMELDING
18.03.2022

 

PlugPays nye ladeløsning skal bidra til et mer rettferdig lademarked

 

Den nye ladeløsningen fra PlugPay tar et oppgjør med ulikheter i lademarkedet, og skal sikre mer rettferdige ladekostnader for elbileiere som bor i boligselskaper.

 

I april lanserer PlugPay sin nye spotprisløsning for elbillading i boligselskaper. Den innovative ladeløsningen – den første i sitt slag på det norske markedet – gjør det mulig med individuell avregning for hver bruker som benytter seg av ladeanlegget.

– Det betyr i praksis at en beboer som lader når strømprisen er lav, vil få en lavere ladekostnad enn en beboer som lader når prisen er høy. Med andre ord kommer hver enkelt beboer så nært som mulig til det å lade via en egen strømmåler, til tross for at de er en del av et større ladeanlegg med én felles strømmåler, forklarer CEO i PlugPay, Henning Backe.

Urettferdige ladekostnader for elbileiere i boligselskap

PlugPay ble etablert i 2019 for å være en disruptor i lademarkedet. I 2020 forenklet selskapet betaling for drop-in kunder på offentlige ladestasjoner gjennom å tilby Vipps som betalingsmåte. Nå gjøres det grep for å jevne ut forskjellene mellom de elbileierne som bor i borettslag eller sameie og de som bor i enebolig.

– Vi opplever at den faktiske “drivstoffkostnaden” for de som kjører elektrisk er høyere om man bor i et boligselskap, enn om man bor i en enebolig. Det synes vi er meget urettferdig, sier Backe.

I dag er det vanlig at brukere i boligselskaper faktureres basert på en fastpris pr. kilowattime som defineres av styret.

– Med dagens jojopriser i strømmarkedet er det større sjans for å få sju rette i Lotto, enn å treffe den faktiske energiprisen med en slik modell, kommenterer Backe.

Vil skape et mer rettferdig lademarked

PlugPay har derfor tilbudt en prismodell der brukerne faktureres basert på  faktisk energipris. Selv om dette sikrer en riktigere pris gjennom strømtopper og daler, har også denne modellen enkelte svakheter, innrømmer Backe.

– Ulempen er at alle brukere fremdeles faktureres basert på den samme snittprisen, som trekkes opp eller ned avhengig av når beboerne lader. Det fjerner i stor grad insentivet for at den enkelte brukeren vil lade når strømprisen er lav, og gir ikke en pris som i våre øyne er rettferdig nok, forklarer han.

Den nye ladeløsningen med individuell avregning løser denne utfordringen, og byr på fordeler for både boligselskapet, slutbrukeren og for samfunnet – i form av en mer rettferdig kostnadsfordeling og mindre belastning på strømnettet i “rushtiden”.

– Vi ønsker å være den operatøren som går foran for å skape et mer rettferdig lademarked. Da har vi oppnådd vårt hovedmål, som er å gjøre elbillading enkelt og rettferdig for alle, avslutter Henning Backe.

  

For mer informasjon, kontakt:
Henning Backe
CEO, PlugPay
Tlf: +47 406 03 900
Epost: henning@plugpay.no 
Web: https://www.plugpay.no/